Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CHUYÊN VIÊN QS Hồ Chí Minh 30/07/2018
2 Phó Giám Đốc Kinh Doanh Hồ Chí Minh 31/07/2017
3 Giám Sát Dự Án Hồ Chí Minh 31/07/2017
4 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Hồ Chí Minh 07/08/2018
5 CHUYÊN VIÊN ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH Hồ Chí Minh 07/08/2018
6 THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG Hồ Chí Minh 03/08/2018
7 GIÁM SÁT M&E Hồ Chí Minh 03/08/2018
8 CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN (2 người) Hồ Chí Minh 02/08/2018
9 CHUYÊN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN Hồ Chí Minh 30/07/2018
10 TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 30/07/2018
11 CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN Hồ Chí Minh 30/07/2018
12 KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH (Gấp) Hồ Chí Minh 16/04/2018
13 CHUYÊN VIÊN QS Hồ Chí Minh 12/12/2017
14 KẾ TOÁN THUẾ, BHXH,TSCĐ,CCDC, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Hồ Chí Minh 11/12/2017
15 CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Hồ Chí Minh 11/12/2017
16 CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN MỀM) Hồ Chí Minh 11/12/2017
17 CHUYÊN VIÊN QS (HẠ TẦNG) Hồ Chí Minh 29/11/2017
18 QUẢN LÝ KỸ THUẬT THIẾT KẾ (GẤP) Hồ Chí Minh 29/11/2017
19 CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ Hồ Chí Minh 24/11/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.