Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 25/10/2018
2 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN- DỰ ÁN VẠN PHÚC REVERSIDE Hồ Chí Minh 03/10/2018
3 CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG - PR Hồ Chí Minh 03/10/2018
4 CHUYÊN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN Hồ Chí Minh 02/10/2018
5 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN- DỰ ÁN VẠN PHÚC REVERSIDE Hồ Chí Minh 21/09/2018
6 Giám Sát Dự Án Hồ Chí Minh 31/07/2017
7 KẾ TOÁN THANH TOÁN (GẤP) Hồ Chí Minh 09/10/2018
8 QUẢN LÝ DỰ ÁN Hồ Chí Minh 03/10/2018
9 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN- DỰ ÁN VẠN PHÚC REVERSIDE Hồ Chí Minh 13/09/2018
10 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Hồ Chí Minh 07/08/2018
11 THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG Hồ Chí Minh 03/08/2018
12 CHUYÊN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN Hồ Chí Minh 30/07/2018
13 KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH (Gấp) Hồ Chí Minh 16/04/2018
14 CHUYÊN VIÊN QS Hồ Chí Minh 12/12/2017
15 KẾ TOÁN THUẾ, BHXH,TSCĐ,CCDC, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Hồ Chí Minh 11/12/2017
16 CHUYÊN VIÊN QS (HẠ TẦNG) Hồ Chí Minh 29/11/2017
17 QUẢN LÝ KỸ THUẬT THIẾT KẾ (GẤP) Hồ Chí Minh 29/11/2017
18 CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ Hồ Chí Minh 24/11/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.