Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KẾ TOÁN THANH TOÁN (GẤP)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Competitive
 • Real Estate, Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Lập phiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày;
- Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng;
- Theo dõi thu - chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt;
- Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả;
- Thực hiện công tác lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học kế toán, tài chính, các chuyên ngành liên quan;
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán tài chính;
- Tác phong nhanh nhẹn;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
- Giao tiếp tốt, hòa đồng với đồng nghiệp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.